Biz hakda

Biz hakda

Biz kim?

“YiDongXing” (Şençzhenen) Tehnologiýa Co., Ltd.

YDXT, 27 ýyllap uzakdan dolandyrylýan önümleriň OEM & ODM önümçiligine gönükdirilen 1996-njy ýylda döredildi.Biziň kompaniýamyz gözleg we ösüş, önümçilik, satuw, hyzmat bir ýerde, bar bolan işgärler 300-den gowrak, ösümlik meýdany 8000 inedördül metr.Uzakdan dolandyryş önümleriniň ösüşine, innowasiýa we önümçilik prosesini optimizasiýalaşdyrýarys.Kompaniýa dünýädäki müşderilerimize ýüzlerçe million uzakdan dolandyryş terminaly bilen üpjün etdi.

Kompaniýanyň tertibi

Esasan infragyzyl uzakdan dolandyryş, radio ýygylygy (433MHZ / 2.4G), Bluetooth, Uçýan syçan, Univershliumumy element, şeýle hem telewizor, ýokarky guty, DVD, ses, janköýer, ulanyp boljak ýörite ýasalan Suw geçirmeýän we öwreniş funksiýasyny edýäris. yşyklandyryş we beýleki öý elektrik önümleri.

Markalarymyzda YDXT, OcareLink, SZIBO we DetergeMore bar.Önümler uzakdan dolandyrmak, Diş ýuwujy, Elektrik diş çotgasy, AI Selfi yzarlamak we Ozon kir ýuwujy enjamlar, bu müşderiler üçin has gowy hyzmatlary üpjün eder.“Yidonxing”, durmuş üçin täzelik berýän we önümler dünýäniň çar künjegine eksport edilýän kämillik we innowasiýa kärhanasydyr.

hakda

takmynan_us112

Biziň kompaniýamyz 2019-njy ýylda täze ýokary tehnologiýaly kärhana hökmünde sylaglandy we ISO9001: 2000 hil dolandyryş ulgamy şahadatnamasyny berdi.Doly enjamlary, ajaýyp prosesi, güýçli tehniki güýji, ajaýyp önüm öndürmek we dizaýn ukyby we baý önümçilik tejribesi bar.Müşderilere LVD howpsuzlyk hasabaty, KC / CE / RoHS / FCC şahadatnamalary ýaly ygtyýarly şahadatnamalar berlip bilner.

Uzakdan dolandyrmagyň önümçilik kuwwaty aýda takmynan 1 million toplumdyr.Professional Ylmy-barlag bölümi we birinji derejeli tehniki işgärler size ýöriteleşdirilen hyzmatlary berip bilerler;Gowy taýýarlanan iş topary we satuwdan soňky ajaýyp hyzmat syýasaty aladalaryňyzy aýyrar.

2022-nji ýylda ýyllyk önümçiligimiz 80 million ýuana ýetdi. Strategiki müşderiler Changhong, KONKA, KTC, SKY Worth we ş.m. bilen hyzmatdaşlygy dowam etdireris;bazaryň isleginde “Bluetooth Category” uzakdan dolandyrmak ýokary bahasy bilen giňelmegini dowam etdirýär;söwda toparymyz kem-kemden ýüze çykdy we köp ýyllyk tejribeden soň giň gerim döretdi.2023-nji ýylda kompaniýanyň 100 milliondan 130 million ýuana ýetmegine garaşylýar.

SMT1

Sanjym galyplaýjy maşyn

hakda

Satyş gullugy

takmynan_us6

SMT Tehniki ussahanasy

“Yidongxing” bilen gepleşik geçirmek we satyn almak üçin müşderileri mähirli garşylaň.Geljekdäki uzak möhletli işiňizde siziň bilen bilelikde hyzmatdaşlyga we umumy ösüşe sabyrsyzlyk bilen garaşýaryn.Öňünden sag boluň.