OEM / ODM

OEM / ODM

oem-odm (2)

Düwmeleriň sany we tertibi:

Müşderiniň isleglerine görä, uzakdan dolandyrmakdaky düwmeleriň sany we ýerleşişi, funksiýa düwmeleri, san düwmeleri, kanal düwmeleri we ş.m. düzülip bilner.

Quygylyk we kodlamak usuly:

Uzakdan dolandyrmagyň ýygylygy we kodlaýyş usuly telewizor bilen ulanylmaly, şonuň üçin müşderiniň telewizor modeline we talaplaryna laýyklykda özleşdirilmeli.

oem-odm (4)

oem-odm (3)

Elektrik üpjünçiliginiň görnüşi:

Uzakdan dolandyrmagyň tok üpjünçiligi görnüşi gury batareýa, zarýad berilýän batareýa ýa-da göni batareýa bilen işledilip bilner.

Daş görnüşi:

Müşderiniň isleglerine görä, uzakdan dolandyrmagyň daşky dizaýny, reňk, material, şekil we ş.m. özleşdirilip bilner.

oem-odm (6)

oem-odm (1)

Uzakdan dolandyryş görnüşi:

Müşderiniň marka keşbine ýa-da aýratyn zerurlyklaryna görä, dürli uzakdan dolandyryş görnüşleri dizaýn edilip bilner.Mysal üçin, markanyň keşbini ýokarlandyrmak üçin müşderiniň nyşany ýa-da şygary uzakdan dolandyrmakda çap edilip bilner.Ulanyjylaryň ünsüni özüne çekmek üçin dürli uzakdan dolandyrylýan görnüşler hem döredilip bilner.

Beýleki wezipeler:

Müşderiniň isleglerine görä, uzakdan dolandyrmagyň beýleki funksiýalary hem ses dolandyryşy, akylly özara baglanyşyk we ş.m. ýaly düzülip bilner.

oem-odm (5)