2023 Täze 25 açar Bluetooth sesi akylly uzakdan dolandyryş

2023 Täze 25 açar Bluetooth sesi akylly uzakdan dolandyryş

Gysga düşündiriş:

1. Arkaýyn çalyşmak: uzakdan dolandyrmagyň düwmelerini erkin açyp bolýar, bir seredişde aýdyň;

2. plasticumşak plastmassa açarlary: oňat duýgur we duýgur we täsirli täsirlerden doly;

3. ABS daşky gurşawa zyýanly materiallar, ajaýyp berklik, çydamly we wagt subutnamasy;

4. Daş görnüşi dizaýny: ýönekeý atmosfera, owadan görnüş we uzyn reňkli;

5. performanceokary öndürijilik-baha gatnaşygy.


Önümiň jikme-jigi

Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Önüm jikme-jik giriş

1. 2023 täze gelenler 25 açar bluetooth ses uzakdan dolandyryjy, oem we odm simsiz uzakdan dolandyrmak, ABS daşky gurşawa zyýanly materialdan ýasalan ähli plastik düwmeler.

2. atmönekeý atmosfera, owadan görnüş we uzyn reňkli, uzakdan dolandyrmak kabinasynyň düwmeleri erkin çalşylýar, youtube, netflix, esasy wideo we disneýe 4 çalt düwme girýär.

Haryt amaly

Performanceokary öndürijilik bahasy, ajaýyp berklik, çydamly we wagt subutnamasy, telewizor üçin amatly, ýokarky guty, DVD, wcd, ses barlary, janköýerler we yşyklar we beýleki köp sanly öý enjamlary.

Önümiň artykmaçlyklary

Doly plastik düwmeler, üýtgeşik dizaýn, bluetooth ses tv uzakdan dolandyrmak infragyzyl we bluetooth funksiýalaryna we ses funksiýasyna eýedir, infragyzyl uzakdan dolandyrmagyň aralygy adatça ýeke-täkdir, deňleşdirilmeli, bary-ýogy 8-10 metr;“Bluetooth” uzakdan dolandyryşyň uzynlygy 15 metr töweregi, deňleşdirilip bilinmeýär we egrelip bilner.

Sorag-jogap

1. Uzakdan dolandyryş dolandyryş önümçiliginde haýsy enjam ulanylar?

1) Sanjym galyplaýjy maşynyň çykyş gabygy we aşaky gabygy:
Sanjym galyplaýjy maşynlar;galyndy temperatura maşynlary;eziji maşynlar;mikserler;Blokirlemek;doňdurylan suw maşynlary;manipulýator;uçgun maşyn;galyplar.

2) Silikonyň galyplary:
Galyp enjamlary;mikser maşynlary;gum partlaýjy maşyn;gidrawliki forkliftler;gum partlaýan awtoulag.

3) Ekrany çap etmek:
Pad çap ediji maşynlar;ekran çap maşynlary;peç;el yzlary;partlama garşy kabinet;ekran çap ediş ekrany;Bakelite gurallary.

4) SMT-den PCB:
Feidas;SMT maşynlary;awtomatiki çap maşynlary;ýarym awtomat çaphana;el çotgasy çap maşynlary;tabak iýmitlendiriji;plastinka gaplaýjy maşyn;kebşirlemek;AOI optiki kesgitlemek;feida kalibrleýji.

5) Gurnamak we synag:
Kompýuterler;önümçilik liniýalary;synag maşynlary;gaplaýyş maşynlary, vakuum gaplaýyş maşynlary;möhürleýji maşyn.

2-nji sorag. Uzakdan dolandyrmagyň düwmeleri üçin haýsy usuly edip bilersiňiz?

a.Gaty plastmassa

b.Silikon

c.Örtük

d.Ekrany çap etmek

e.Radium möjek

3-nji sorag. Haýsy has gowy, infragyzyl ýa-da bluetooth?

Infragyzyl uzakdan dolandyrmak ulanylanda, koda gabat gelmegiň zerurlygy ýok, bahasy hem pes, ýöne ulanylanda infragyzyl kabul ediş kellesine gönükdirilen bolmaly, belli bir burç talaplary bar we hiç hili päsgelçilik bolmaly däldir ortasy, ýogsam ulanylmaz;Bluetooth infragyzyl funksiýany durmuşa geçirip biler, Sesi hem iberip we ses buýruklaryny amala aşyryp biler.Radio ýygylygy geçiriji bolany üçin, ulanylanda dolandyrylýan enjamy nyşana almak hökman däl we ony 360 dereje ulanyp bolýar, şonuň üçin blokirlemekden gorkmaýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Haryt maglumatlary (1) Haryt maglumatlary (2) Haryt maglumatlary (3) Haryt maglumatlary (4) Haryt maglumatlary (5) Haryt maglumatlary (6) Haryt maglumatlary (7) Haryt maglumatlary (8) Haryt maglumatlary (9) Haryt maglumatlary (10)

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň