Hytaýda 38khz Tv uzakdan dolandyrylýan gyzgyn satuw

Hytaýda 38khz Tv uzakdan dolandyrylýan gyzgyn satuw

Gysga düşündiriş:

1. Birnäçe esasy funksiýa: “Prime Video”, “Youtube” we “Netflix” -e bir gezek basmak;

2. Silikon düwmeleri: görnükli reňk we açyk reňk, tanamak aňsat;

3. Üýtgeşik dizaýn: aşaky gabyk dizaýn gradienti düşnükli, düşünmek aňsat we süýşmek aňsat däl;

4. Daşky gurşaw materiallary: ABS daşky gurşawy goramak materialy, ajaýyp berklik we çydamlylyk, şeýle hem güýz garşylygy;

5. costokary çykdajy.


Önümiň jikme-jigi

Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Önüm jikme-jik giriş

1. Infragyzyl 38khz signal, uzynlygy 8-10 metr aralyk, 49 açar belgisi bar, youtube, netflix, google play we esasy wideo ýaly 4 çalt düwmä girmek, uzakdan dolandyrmagyň düwmeleri erkin işledilip bilner.

2. Daşky gurşawy goramak materialy ABS we silikon ulanmak, Adam bedeniniň mehanik dizaýnyna, ajaýyp berkligi, çydamlylygy we wagt subutnamasy, şeýle hem güýz garşylygy.

Haryt amaly

Customörite düwmeleriň belgisi, düwmeler we gabyklaryň reňki we ähli düwmelerdäki tekst, telewizor, stb, DVD, janköýerler, yşyklar, ses panelleri we başga-da köp elektrik öý enjamlary boýunça özleşdirmegi üpjün edip biler.

Önümiň artykmaçlyklary

Costokary çykdajyly öndürijilik, moda we owadan görnüş, oňat duýgur we duýgur, hil duýgusy bar, ses ýok.

Sorag-jogap

1-nji sorag. Zawodmy ýa-da söwda kompaniýasy?

Şençzhenen şäherinde ýerleşýän 27 ýyldan gowrak tejribesi bolan öndüriji.Zawodymyza baryp görmäge hoş geldiňiz.

2-nji sorag. Sargyt goýmazdan ozal synag üçin nusga alyp bilerinmi?

Hawa, elbetde, hilini barlamak we barlamak üçin nusga sargytlaryny kabul edýäris.

3-nji sorag. Biziň kepilligimiz näme?

Kepilligimiz 12 aý, ulanmakda haýsydyr bir mesele bar bolsa, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.

4-nji sorag. Öňdebaryjy wagt näçe wagt?

Goýumyňyzy alanyňyzdan 25 gün soň 1 * 20GP üçin 1 * 40HQ 30 gün.

5-nji sorag. Haýsy töleg usulyny kabul edip bilersiňiz?

T / T (Bank Transfer), Alibaba Karz ätiýaçlandyryşy, Western Union, Paypal we ş.m.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Haryt maglumatlary (1) Haryt maglumatlary (2) Haryt maglumatlary (3) Haryt maglumatlary (4) Haryt maglumatlary (5) Haryt maglumatlary (6) Haryt maglumatlary (7) Haryt maglumatlary (8) Haryt maglumatlary (9) Haryt maglumatlary (10)

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň