Zawod simsiz dolandyryjy LCD LED telewizor infragyzyl 38khz RCU

Zawod simsiz dolandyryjy LCD LED telewizor infragyzyl 38khz RCU

Gysga düşündiriş:

1. Birnäçe esasy funksiýa: “Prime Video”, “Youtube” we “Netflix” -e bir gezek basmak;

2. Silikon düwmeleri: görnükli reňk we açyk reňk, tanamak aňsat;

3. Üýtgeşik dizaýn: aşaky gabyk dizaýn gradienti düşnükli, düşünmek aňsat we süýşmek aňsat däl;

4. Daşky gurşaw materialy: ABS daşky gurşawy goramak materialy, ajaýyp berklik we çydamlylyk, şeýle hem güýz garşylygy;

5. costokary çykdajy.


Önümiň jikme-jigi

Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Önüm jikme-jik giriş

1. Zawod simsiz gözegçilik ediji LCD LED telewizor infragyzyl 38khz rcu, “Prime Video”, “Youtube” we “Netflix” -e bir gezek basmak.

2. Belli reňk we açyk reňk, ABS daşky gurşawy goramak materialyny ulanmak, ajaýyp berklik we çydamlylyk, şeýle hem güýz garşylygy.

Haryt amaly

3. costokary çykdajyly öndürijilik, aşaky gabyk dizaýn gradienti düşnükli, düşünmek aňsat we süýşmek aňsat däl, adam bedeniniň mehaniki dizaýnyna laýyklykda.

Önümiň artykmaçlyklary

Plastiki gabyklar we silikon düwmeler, ähli reňkler we funksiýalar islegiňize görä düzülip bilner, 27 ýyllyk telewizion uzakdan dolandyrmak, CHANGHONG, KONKA we KTC üçin OEM we ODM zawody, ýokary hilli we çalt eltiş wagty.

Sorag-jogap

1-nji sorag. Sargyt goýmazdan ozal synag üçin nusga alyp bilerinmi?

Hawa, elbetde, hilini barlamak we barlamak üçin nusga sargytlaryny kabul edýäris.

2-nji sorag. Biziň kepilligimiz näme?

Kepilligimiz 12 aý, ulanmakda haýsydyr bir mesele bar bolsa, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.

3-nji sorag. Öňdebaryjy wagt näçe wagt?

Goýumyňyzy alanyňyzdan 25 gün soň 1 * 20GP üçin 1 * 40HQ 30 gün.

4-nji sorag. Haýsy töleg usulyny kabul edip bilersiňiz?

T / T (Bank Transfer), Alibaba Karz ätiýaçlandyryşy, Western Union, Paypal we ş.m.

5-nji sorag. Uzakdan dolandyrmak üçin buýrugy nädip dowam etdirmeli?

Ilki bilen, talaplaryňyzy ýa-da arzaňyzy bize habar bermegiňizi haýyş edýäris. Ikinjiden, talaplaryňyza ýa-da tekliplerimize görä sitata bereris. Üçünjiden, müşderi nusgalary tassyklaýar we resmi sargyt üçin goýum goýýar. Dördünjiden, önümçiligi ýakyn wagtda gurarys.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Zawod simsiz dolandyryjy LCD LED telewizor infragyzyl 38khz RCU (1) Zawod simsiz dolandyryjy LCD LED telewizor infragyzyl 38khz RCU (2) Zawod simsiz dolandyryjy LCD LED telewizor infragyzyl 38khz RCU (3) Zawod simsiz dolandyryjy LCD LED telewizor infragyzyl 38khz RCU (4) Zawod simsiz dolandyryjy LCD LED telewizor infragyzyl 38khz RCU (5) Zawod simsiz dolandyryjy LCD LED telewizor infragyzyl 38khz RCU (6) Zawod simsiz dolandyryjy LCD LED telewizor infragyzyl 38khz RCU (7) Zawod simsiz dolandyryjy LCD LED telewizor infragyzyl 38khz RCU (8) Zawod simsiz dolandyryjy LCD LED telewizor infragyzyl 38khz RCU (9) Zawod simsiz dolandyryjy LCD LED telewizor infragyzyl 38khz RCU (10)

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň