Hisense Lg Sony Sumsung Dört Tv markalary uniwersal

Hisense Lg Sony Sumsung Dört Tv markalary uniwersal

Gysga düşündiriş:

1. Hisense, lg, sony we sumsung teleýaýlym markalaryna laýyk gelýär we tv markasynyň göni açarlary bar.

2. Gerekli teleýaýlymlara görä düzülip bilner.

3. thehli düwmeleriň işleýşi, çap edilmegi we reňki, şeýle hem gabyklaryň reňki, nyşany hemmesi düzülip bilner.

4. Plastiki düwmeler we silikon düwmeler garyşyk, daşky görnüş patenti.

5. ABS daşky gurşawa zyýanly materiallar, uzak aralyga gözegçilik edýän infragyzyl signal, ulanmak üçin amatly.


Önümiň jikme-jigi

Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Önüm jikme-jik giriş

1. Infragyzyl zyňyndy, ýokary duýgurlyk, rahat işlemek.Uzakdan dolandyrmagyň aňyrsynda modeli girizip, gabat gelýän baglanyşygy we dolandyryşy amala aşyryň.Pleönekeý we göni, bir ädim, synagy gaýtalamagyň zerurlygy ýok.Uly markalar üçin amatly we uzakdan dolandyrmak önümleriň aýratyn modellerine eýedir.

2. remotehliumumy uzakdan dolandyrmak asyl uzakdan dolandyrmakdan has amatly, satyn almagyň ýönekeý usuly, gönüden-göni onlaýn zakaz edip bilersiňiz.

Haryt amaly

135-nji bu model diňe bir 4 teleýaýlym markasy üçin däl, eýsem 12 teleýaýlym markasy ýa-da ondanam köp marka üçin ýa-da telewizor, DVD we stb uniwersal pult hökmünde düzülip bilner.

Önümiň artykmaçlyklary

Universalhliumumy uzakdan dolandyrmak uzakdan dolandyrmagyň dürli infragyzyl signallaryny kodlap bilýän, alnan infragyzyl signallary saklap we infragyzyl maglumatlary täzeden iberip bilýän simsiz geçiriji we kabul ediji enjamy aňladýar.

Sorag-jogap

1-nji sorag. Zawodmy ýa-da söwda kompaniýasy?

Şençzhenen şäherinde ýerleşýän 27 ýyldan gowrak tejribesi bolan öndüriji.Zawodymyza baryp görmäge hoş geldiňiz.

2-nji sorag. Sargyt goýmazdan ozal synag üçin nusga alyp bilerinmi?

Hawa, elbetde, hilini barlamak we barlamak üçin nusga sargytlaryny kabul edýäris.

3-nji sorag. Öňdebaryjy wagt näçe wagt?

Goýumyňyzy alanyňyzdan 25 gün soň 1 * 20GP üçin 1 * 40HQ 30 gün.

4-nji sorag. Haýsy töleg usulyny kabul edip bilersiňiz?

T / T (Bank Transfer), Alibaba Karz ätiýaçlandyryşy, Western Union, Paypal we ş.m.

5-nji sorag.Infragyzyl uzakdan dolandyrmak nähili işleýär?

Uzakdan dolandyrmak häzirki zaman sanly kodlaşdyryş usullary, esasy maglumat kodlamagy, infragyzyl diod arkaly geçiriji ýagtylyk tolkunlary, infragyzyl signaly elektrik signalyna kabul etmek üçin infragyzyl kabul edijiniň ýeňil tolkunlary arkaly simsiz uzakdan dolandyryş enjamlarynyň bir görnüşidir. gerekli amal talaplaryny ýerine ýetirmek üçin dolandyryş gutularyny we beýleki enjamlary gazanmak üçin degişli görkezmeleri demodulirlemek üçin prosessor.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • 详情 03_01 详情 03_02 详情 03_03 详情 03_04 详情 03_05 详情 03_06 详情 03_07 详情 03_08 详情 03_09

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň